english version
21.02.2011 Rejestracja spółki Stem Cells Spin S.A.
2011-02-21
Sąd Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 9 lutego 2011 r. dokonał rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców spółki Stem Cells Spin Spółka Akcyjna pod numerem KRS 0000377470.


18.02.2011 Umowa z Uniwersytetem Przyrodniczym - badania substancji biotechnologicznych - Starsze »
« Nowsze - Logo Stem Cells Spin

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: