english version
Biocervin - Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych
2015-01-12
BIOCERVIN - projekt pt "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych" współfinansowany przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Koncepcja projektu opiera się na zaprojektowaniu i wykonaniu linii demonstracyjnej (pilotażowej) służącej docelowo wyrobom produktów medycznych i leków, opartych na homogenacie porożogennych komórek macierzystych.

Prototypy nowych wyrobów zostaną zarejestrowane i opatentowane a po zakończeniu projektu linia demonstracyjna będzie wykorzystywana komercyjnie do produkcji wdrożonych innowacyjnych w skali światowej preparatów i leków.

Komórki macierzyste są powszechnie stosowane w leczeniu i terapii różnego typu schorzeń. W klasycznej terapii komórkowej najczęściej stosowane są żywe autologiczne komórki macierzyste pacjenta. Wykorzystuje się do tego celu izolowane komórki ze szpiku kostnego lub z tkanki tłuszczowej. Czynnikami ograniczającymi wykorzystanie autologicznych komórek macierzystych jest długi czas namnażania potrzebny do uzyskania odpowiedniej ilości komórek. Ilość ta wystarcza na ogół do jednokrotnego przeprowadzenia zabiegu. Jednak w wielu przypadkach zauważono potrzebę natychmiastowego podania komórek macierzystych lub czynników wzrostu produkowanych przez te komórki. Możliwości te stwarzają porożogenne komórki macierzyste pozyskane z rosnącego poroża jelenia szlachetnego.

Firma Stem Cells Spin S.A. jest właścicielem stabilnej linii komórek macierzystych, z których produkuje się podstawowy surowiec będący dzisiaj składnikiem biodermokosmetyków. W prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu projekcie, zostanie wyprowadzona nowa linia komórek macierzystych, na podstawie których powstanie nowy surowiec farmaceutyczny spełniający określone wymogi GMP.

Wieloletnie badania naukowców Stem Cells Spin potwierdziły przede wszystkim bezpieczeństwo, aktywność i opłacalność kierunków wykorzystujących w biotechnologii porożogenne komórki macierzyste.

Czas trwania projektu: 29 miesięcy (od listopada 2013 do marca 2016 roku).
Wartość projektu: 64.939.002,00 zł (w tym dofinansowanie NCBR: 57.008.401,00 zł).

 
Zapraszamy na stronę projektu www.biocervin.pl
 


Stem Cells Spin uzyskała 12 zagraniczny patent! - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 1/2015

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: