english version
Dokumenty spółki

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK 

SPRAWOZDZANIE FINANSOWE ZA 2017 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: