english version
Kalendarium

TERMIN WYDARZENIE

Terminy przekazania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2021
 
15 lutego 2021 r. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 r.  
17 maja 2021 r. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r.  
31 maja 2021 r. Raport okresowy roczny za 2020 r.
16 sierpnia 2021 r. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r.
15 listopada 2021 r. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r.

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: