english version
Kalendarium

TERMIN WYDARZENIE

Terminy przekazania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2018
 
14 lutego 2018 r. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017r.  
15 maja 2018 r. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r.  
30 maja 2018 r. Raport okresowy roczny za 2017 r.
14 sierpnia 2018 r. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r.
14 listopada 2018 r. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r.

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron