english version
Linia demonstracyjna / wyspecjalizowane laboratorium badawczo – produkcyjne
2015-07-16
Spółka Stem Cells Spin S.A., w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zakończyła budowę linii demonstracyjnej / wyspecjalizowanego laboratorium badawczo – produkcyjnego. Dzięki realizacji projektu Biocervin będzie można przeprowadzać badania i opracowywać produkty medyczne oparte na homogenacie z porożogennych komórek macierzystych. Projekt pod nazwą „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowany jest przez Konsorcjum Biocervin, którego liderem jest Spółka Stem Cells Spin S.A. a partnerem Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Projekt współfinansowany jest przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Całkowita wartość inwestycji wynosi 64 939 002 zł, kwota dofinansowania to 57 008 401 zł. Było to największe wsparcie przyznane w 2013 roku przez NCBR.
  
 Raport EBI 21/2014 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 22/2015

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: