english version
Raport EBI 11/2020
2020-11-06

Spółka Stem Cells Spin S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęła decyzja BCD-M Sp z o.o. (akcjonariusza Emitenta) z dnia 6 listopada 2020 r. o odwołaniu Prezesa Zarządu Spółki Pawła Pałczyńskiego.

BCD-M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu odwołała członka Zarządu korzystając z uprawnień osobistych na podstawie § 12 ust. 1 statutu Stem Cells Spin S.A.

Zgodnie z §12 ust.1 Statutu Spółki, nowy Prezes Zarządu Spółki zostanie powołany przez akcjonariusza Emitenta BCD-M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Raport EBI 10/2020 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 12/2020

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: