english version
Raport EBI 13/2020
2020-11-20

Spółka Stem Cells Spin S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęły decyzje BCD-M Sp z o.o. (akcjonariusza Emitenta) z dnia 20 listopada 2020 r. o odwołaniu Andrzeja Kryzara z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołaniu go na Prezesa Zarządu Spółki, o powołaniu Tomasza Gębarowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Janisława Muszyńskiego i powołaniu Bartłomieja Muszyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

BCD-M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu powołała członków Zarządu i Rady Nadzorczej korzystając z uprawnień osobistych na podstawie § 12 ust. 1 oraz §16 ust 2. statutu Stem Cells Spin S.A.

Życiorysy zawodowe członków Zarządu i Rady Nadzorczej , wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Raport EBI 12/2020 - Starsze »
« Nowsze - Raport ESPI 7/2020

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: