english version
Raport EBI 14/2018
2018-07-24
W związku ze złożeniem przez Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, akcjonariusza spółki Stem Cells Spin S.A., wniosku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 377470 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 3 września 2018 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-075) przy ulicy Krupniczej 5 lok. 1. 
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa
Akcjonariat
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
 


Raport EBI 13/2018 - Starsze »
« Nowsze - Raport ESPI 8/2018

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron