english version
Raport EBI 14/2020
2020-12-22

Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że iż w dniu 22 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę numer 1/12/2020 w sprawie wyboru Pana Bartłomieja Muszyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Raport ESPI 7/2020 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 15/2020

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: