english version
Raport EBI 15/2020
2020-12-22

Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę numer 2/12/2020 w sprawie wyboru Kancelarii Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w Siedlcach jako biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. oraz za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. oraz sporządzi sprawozdanie z badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w Siedlcach jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4239.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 Raport EBI 14/2020 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 1/2021

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: