english version
Raport EBI 1/2019
2019-01-30
Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
 
Raporty kwartalne:
- raport za IV kwartał 2018 roku - data publikacji 14 lutego 2019 r., 
- raport za I kwartał 2019 roku - data publikacji 15 maja 2019 r., 
- raport za II kwartał 2019 roku - data publikacji 14 sierpnia 2019 r., 
- raport za III kwartał 2019 roku - data publikacji 14 listopada 2019 r.
 
Raport roczny za 2018 rok - data publikacji 31 maja 2019 roku.
 
Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
 


Raport EBI 20/2018 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 2/2019

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron