english version
Raport EBI 1/2020
2020-01-31
Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Raporty kwartalne:

- raport za IV kwartał 2019 roku - data publikacji 14 lutego 2020 r.,

- raport za I kwartał 2020 roku - data publikacji 15 maja 2020 r.,

- raport za II kwartał 2020 roku - data publikacji 14 sierpnia 2020 r.,

- raport za III kwartał 2020 roku - data publikacji 12 listopada 2020 r.

 

Raport roczny za 2019 rok - data publikacji 28 maja 2020 roku.

 

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”Raport EBI 10/2019 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 2/2020

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: