english version
Raport EBI 1/2021
2021-01-29

Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty kwartalne:
- raport za IV kwartał 2020 roku - data publikacji 15 lutego 2021 r.,
- raport za I kwartał 2021 roku - data publikacji 17 maja 2021 r.,
- raport za II kwartał 2021 roku - data publikacji 16 sierpnia 2021 r.,
- raport za III kwartał 2021 roku - data publikacji 15 listopada 2021 r.

Raport roczny za 2020 rok - data publikacji 31 maja 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 Raport EBI 15/2020 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 2/2021

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: