english version
Raport EBI 4/2019
2019-05-31
Zarząd Stem Cells Spin S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Raport EBI 3/2019 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 5/2019

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron