english version
Raport EBI 7/2019
2019-08-02
Spółka Stem Cells Spin S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęły decyzje BCD-M Sp z o.o. (akcjonariusza Emitenta) z dnia 1 sierpnia o odwołaniu z dniem 1 sierpnia 2019 r. Prezesa Zarządu Spółki Roberta Grzegórskiego i Członka Rady Nadzorczej Bartłomieja Muszyńskiego oraz powołania w dniu 1 sierpnia 2019 r. Pawła Pałczyńskiego na Prezesa Zarządu Spółki i Adama Symbera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
BCD-M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu powołała członka Zarządu i Rady Nadzorczej korzystając z uprawnień osobistych na podstawie § 12 ust. 1 oraz §16 ust 2. statutu Stem Cells Spin S.A. 
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularze osobowe Pawła PałczyńskiegoAdama Symbera.
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące 
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 


Raport EBI 6/2019 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 8/2018

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron