english version
Raport EBI 7/2021
2021-06-29
Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Lenartowicza 6 przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stem Cells Spin S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszącą się do każdej z podjętych uchwał.
 
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7,8,9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 


Raport ESPI 2/2021 - Starsze »
« Nowsze - Raport ESPI 4/2021

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: