english version
Raport EBI 8/2018
2018-05-15
Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2018 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 9/2018

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron