english version
Raport EBI 8/2021
2021-08-16
Spółka Stem Cells Spin S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 r.
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport za II kwartał 2021 


Raport ESPI 4/2021 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 9/2021

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: