english version
Raport EBI 9/2021
2021-11-03

Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3.11.2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Adama Symbera – członka rady nadzorczej Spółki, o złożeniu z dniem 3 listopada 2021 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Raport EBI 8/2021 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 10/2021

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: