english version
Raport ESPI 14/2018
2018-09-05
 Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 3 września 2018 r.: 
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Dr Marek Cegielski sp. z o.o. 
Liczba głosów: 1 800 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 17,09 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,18 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: BCD-M sp. z o.o. 
Liczba głosów: 540 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 5,13 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,25 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Infrakom sp. z o.o. 
Liczba głosów: 840 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 7,98 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,95 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Janisław Muszyński 
Liczba głosów: 1 167 500
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 11,09 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,71 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Bartłomiej Muszyński 
Liczba głosów: 621 305
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 5,90 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,44 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Supra Inwest S.A.
Liczba głosów: 2 918 695
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 27,72 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,78 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Krystyna Rankiewicz-Muszyńska 
Liczba głosów: 600 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 5,70 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,39 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Billow Limited
Liczba głosów: 620 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 5,89 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,44 %
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % (Kancelaria „Publiczna”)


Raport EBI 18/2018 - Starsze »


Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron