english version
Raport ESPI 2/2021
2021-06-09
Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377470 (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu tj. akcjonariusza posiadającego 4.460.695 akcji Spółki, co stanowi 10,79% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku opublikowanego w raporcie bieżącym nr 1/2021. 
Aktualna treść ogłoszenia oraz pełne teksty projektów uchwał z uwzględnieniem zmian znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 
 
Podstawa prawna:


Raport EBI 6/2021 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 7/2021

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: