english version
Raport ESPI 4/2021
2021-06-29
Spółka Stem Cells Spin S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r.: 
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Supra Inwest S.A. 
Liczba głosów: 4 460 695
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 11,93 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:10,36 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: Medcervin Sp. z o.o.
Liczba głosów: 28 000 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 74,88 % 
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 65,06 %
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %  


Raport EBI 7/2021 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 8/2021

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: