english version
Raport ESPI 5/2021
2021-12-31
Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. otrzymał od znaczących akcjonariuszy Emitenta zawiadomienie o zmianie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
 
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie akcjonariusza w związku z art. 69 ustawy o ofercie


Raport EBI 10/2021 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 1/2022

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: