english version
Raport ESPI 6/2018
2018-06-06
Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 377470 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska we Wrocławiu (50–079) przy ulicy Ruskiej 51 B (Pasaż Niepolda).
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
 
Podstawa prawna:
Inne uregulowania 


Raport EBI 12/2018 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 13/2018

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron