english version
Raport ESPI 8/2018
2018-07-24
Spółka Stem Cells Spin S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 r.: 
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu - Dr Marek Cegielski sp. z o.o. 
Liczba głosów - 1 800 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 14,75 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 12,30 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu - Infrakom sp. z o.o. 
Liczba głosów - 840 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 6,88 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 5,74 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu - Janisław Muszyński 
Liczba głosów - 1 167 500
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 9,57 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 7,98 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu - Bartłomiej Muszyński 
Liczba głosów - 621 305
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 5,09 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,24 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu - Supra Inwest S.A.
Liczba głosów - 4 460 695
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 36,55 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 30,48 %
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu - Billow Limited
Liczba głosów - 620 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 5,08 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,24 %
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % (Kancelaria „Publiczna”)
 


Raport EBI 14/2018 - Starsze »
« Nowsze - Raport ESPI 9/2018

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron