english version
Raport roczny
2018-05-30
Zarząd Stem Cells Spin S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Raport EBI 10/2018 - Starsze »
« Nowsze - Raport EBI 12/2018

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron