english version
Raporty
2021-11-03

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2021-08-16

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

2021-06-29

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stem Cells Spin S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: