english version
Raporty
2021-06-29

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stem Cells Spin S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

2021-06-09

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

2021-06-09

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 rokuStem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: