english version
Raporty
2021-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2021 roku

2021-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2021 roku

2021-05-31

Raport roczny za rok obrotowy 2020Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: