english version
Raporty ESPI
2019-05-31

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27 czerwca 2019 roku

2018-09-05

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stem Cells Spin S.A. w dniu 3 września 2018 r.

2018-08-14

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu SpółkiStem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: