english version
Raporty ESPI
2018-08-14

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 września 2018 roku

2018-07-24

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 3 września 2018 roku

2018-07-24

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stem Cells Spin S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: