english version
Walne Zgromadzenie 18.05.2018 r.

Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 18 maja 2018 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-075) przy ulicy Krupniczej 5 lok. 1. 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się poniżej.

Treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Akcjonariat
Wzór pełnomocnictwa

 

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron