english version
Walne Zgromadzenie 27.06.2018

Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska we Wrocławiu (50–079) przy ulicy Ruskiej 51 B (Pasaż Niepolda). 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się poniżej. 

Treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Akcjonariat
Wzór pełnomocnictwa
 

 

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron