english version
Walne Zgromadzenie 28.06.2022

Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-306) przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się poniżej.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa
Informacja o liczbie akcji i głosów 

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: