english version
Walne Zgromadzenie 29.06.2021

Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 377470 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-306) przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1. 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się poniżej w załącznikach. 

Treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia 

Projekty uchwał na ZW SCS

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZW

 

 

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: