english version
Walne Zgromadzenie 30.06.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stem Cells Spin S.A. odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godzinie 14:00 w biurze spółki przy ul. Konopnickiej 15 b, 51-141 Wrocław. 

Poniżej znajduje się pełny tekst ogłoszenia  o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.

Akcjonariat

Projekty uchwał

Treść ogłoszenia

Wzór pełnomocnictwa

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron