english version
Walne Zgromadzenie 3.09.2018

W związku ze złożeniem przez Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, akcjonariusza spółki Stem Cells Spin S.A., wniosku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 377470 („Spółka”), zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 3 września 2018 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-075) przy ulicy Krupniczej 5 lok. 1. 

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron