english version
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stem Cells Spin S.A.
2017-01-10
W dniu 9 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 oraz art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki powołując do jej składu:
- Marka Bochnię,
- Ireneusza Całkosińskiego,
- Marka Cegielskiego,
- Patrycję Grosman-Dziewiszek,
- Bartłomieja Muszyńskiego,
- Rafała Holanowskiego,
- Andrzeja Trznadla,
- Mirosława Zygmunta. 


Raport ESPI 2/2017 - Starsze »
« Nowsze - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: Pozycjonowanie Stron